Scholengroep Pontes

Pontes Bergweg
VMBO BKG
Goese Lyceum Oranjeweg
Mavo
Havo
Vwo
Gymnasium
Pontes Pieter Zeeman
Pro
Vmbo BK
Mavo
Havo
Vwo

Pontes

 

 

Ostrea Lyceum en Pontes Scholengroep starten onderzoek naar intensivering samenwerking

Het Ostrea Lyceum in Goes en de Pontes Scholengroep met de scholen Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee en het Goese Lyceum, gaan onderzoeken wat de meerwaarde is van meer samenwerking. Beide organisaties verzorgen voortgezet onderwijs en bieden daarin alle opleidingsvormen aan.

Ostrea en Pontes hebben de gezamenlijke ambitie hun scholen ook in de toekomst in stand te houden. Zij willen leerlingen en hun ouders in de Oosterschelderegio ook op de langere termijn een keuze blijven geven in openbaar en christelijk voortgezet onderwijs en het ruime aanbod aan opleidingen zeker stellen.

Het afgelopen jaar hebben er intensieve gesprekken plaatsgevonden binnen beide organisaties met de raden van toezicht, de medezeggenschapsraden en leidinggevenden van de scholen.

Waarom een onderzoek naar meer samenwerking?

Het onderwijs ontwikkelt zich snel en zal dit ook blijven doen de komende jaren. De bestuurders van Ostrea en Pontes verwachten de diverse uitdagingen van de toekomst beter aan te kunnen pakken wanneer ze intensiever samenwerken. Denk hierbij aan uitdagingen binnen het onderwijs zoals het personeelstekort en de schommelingen in leerlingaantallen in de regio in combinatie met de krimpverwachtingen. Ook op ontwikkelingen als minder financiële middelen voor het voortgezet onderwijs, het in stand houden van profielen in vmbo B/K-onderwijs en de vraagstukken op het gebied van verduurzaming en huisvesting kan gezamenlijk beter ingespeeld worden.

Het onderzoek: vanaf wanneer loopt dit en wat is het doel?

Het onderzoek loopt van half januari tot medio 2022 en wordt uitgevoerd onder leiding van een extern adviseur. Het doel is inzicht krijgen of meer samenwerking tot duidelijke voordelen leidt en welke organisatievorm daar mogelijk bij zou passen. Naast het verzamelen van relevante data voert de extern adviseur gesprekken met interne en externe betrokkenen om duidelijk te krijgen hoe er tegen de meerwaarde van samenwerking wordt aangekeken. Pontes en Ostrea zullen op basis van gefundeerde informatie vervolgstappen nemen.

Vragen? Stuur dan een e-mail naar info@pontes-ostrea.nl.

 

 

Corona maatregelen

Vanzelfsprekend zijn  de regels zoals die door de overheid en RIVM zijn vastgesteld van kracht;
- Hou gepaste afstand, minimaal 1,5 meter
- Bij twijfel over de gezondheid thuis blijven
- Verder wordt verzocht de geldende instructies zoals aangegeven in onze gebouwen in acht te nemen. 

Over Scholengroep Pontes

Scholengroep Pontes is een combinatie van middelbare scholen met alle opleidingsvormen. Naast de algemene opleidingen kunnen leerlingen zich verder ontwikkelen op het gebied van kunst, cultuur, techniek, sport en vreemde talen. Scholengroep Pontes kent twee locaties in Goes en een locatie in Zierikzee.

Of je nu graag met je handen bezig bent, meer wilt ontdekken over cultuur en techniek of graag vreemde talen wilt leren. Scholengroep Pontes heeft voor iedereen een opleiding die bij zijn/haar interesses en talenten past!

Onze vacatures