Een brug naar de toekomst
‘Pontes’ is een scholengroep die sinds 1999 bestaat. In Zeeland is 'Pontes' de enige combinatie van middelbare scholen die alle opleidingsvormen in huis heeft: praktijkonderwijs, lwoo, vmbo, havo, vwo en gymnasium (inclusief tweetalig vwo Engels, kunst- en cultuurklassen, technasium en sportklassen).

Pontes kent twee scholen:

Goes: Het Goese Lyceum met de locaties Oranjeweg en Bergweg
Zierikzee: Pieter Zeeman en Praktijkschool
 
 
 
Zomervakantie

In verband met de zomervakantie zijn alles Pontes-scholen, te weten Pieter Zeeman te Zierikzee, Het Goese Lyceum, locatie Bergweg en Het Goese Lyceum, locatie Oranjeweg,  gesloten.

Alleen voor zeer dringende zaken en/of calamiteiten kunt u contact met ons opnemen tijdens werkdagen, s morgens tussen 8 en 12 uur  via telefoonnummer 0115-641600.                                    
Pontes algemeen
 
 
Inloggen intranet personeel     ©2011 Pontes - Alle rechten voorbehouden | Inloggen