Bestuur van Pontes

Het bevoegd gezag is ondergebracht in een stichting. Het bestuur is ondergebracht in een College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

Naam Rol
Dhr. ir. H.J.L. de Kraa voorzitter
Dhr. M.M.C.J. Suijkerbuijk vice-voorzitter
Mevr. drs. C.A. Sijderius  lid
Dhr. D. van der Wekken lid
Dhr. dr. J. Naafs lid
Dhr. S.G. Verheul lid
Mevr. M.A.F. Nobels, MEM MBA MCC lid


Adresgegevens:
Raad van Toezicht
Scholengroep Pontes
Postbus 370
4460 AT Goes

College van Bestuur

dhr. ir. K.G. Terlage
Bergweg 14, 4461 NB Goes
bestuurssecretariaat@pontes.nl

GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Ouders, leerlingen en personeel van alle Pontes locaties hebben zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad geeft adviezen en/of stemt in met allerlei vormen van schoolbeleid die van toepassing zijn voor elke Pontes locatie. Hierbij kunt u denken aan het beleid op het gebied van financiën, arbeidsvoorwaarden, onderwijsvernieuwingen, ARBO-wetgeving enz. In de verschillende medezeggenschapsraden van de locaties worden veel van deze besluiten vertaald naar de locatieomstandigheden en deze krijgen daar een verdere invulling.

Huidige samenstelling van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad


Namens het personeel:    

Naam Functie Locatie E-mail
Dhr. R.E.R. Haze Voorzitter Zierikzee r.haze@pontes.nl
Dhr. R. Janssen Lid/secr. Goes r.janssen@pontes.nl
Dhr. J. v.d. Wassenberg Lid Zierikzee j.van.de.wassenberg@pontes.nl
Dhr. R.Hutjens Lid Goes r.hutjens@pontes.nl
Dhr. A. van der Goore Lid Goes a.van.der.Goore@pontes.nl
Vacature                     Lid Goes  


Namens de ouders:

Naam    Functie Locatie
Dhr. G. Vlasblom      Lid      Goes - GLLB
Mw. D. Smits    Lid      Zierikzee- PZ
Dhr. H. Koppejan    Lid      Goes- GLLO


Namens de leerlingen:

Naam  Functie Locatie  
Amber v.d. Nieuwendijk  Lid      Zierikzee  
Valerie Vlasblom  Lid     Goes GLLB  
Indy de Graaf  Lid     Goes GLLO  

MR

Medezeggenschapsraad (MR) Het Goese Lyceum

 

 

Namens het personeel:    

Naam                                               Functie                     E-mail      

                                                                              

Dhr. R.J.M. Janssen OP GLLO voorz. MR/secr. GMR r.janssen@pontes.nl
Dhr. J.J. van Maldegem OP GLLO secr. MR j.van.maldegem@pontes.nl
Mw. J. Harrison OP GLLO lid MR  
Dhr. A.G.A. van der Goore OP GLLO lid MR/lid GMR a.van.der.goore@pontes.nl
vacature OP GLLO lid MR j.van.maldegem@pontes.nl
Dhr. R. Hutjens OP GLLB Lid MR/lid GMR r.hutjens@pontes.nl
Dhr. J. Pankow OP GLLB Lid MR j.pankow@pontes.nl

Mw. D. van Dieren

vacature

OOP GLLB

OOP GLLO

lid MR

Lid MR/GMR

d.van.dieren@pontes.nl

     
       


Namens de ouders:

Naam    Functie              E-mail
Dhr. H. Koppejan      Lid ouder GLLO
Dhr. G. Vlasblom    Lid ouder GLLB    fam.vlasblom@gmail.com
Dhr. P. van Troost    Lid ouder GLLO    hoost25@xs4all.nl


Namens de leerlingen:

Naam Functie Locatie  
Jesse Mijnders Lid Goes GLLO  
Valerie Vlasblom Lid Goes GLLB  
Indy de Graaf Lid Goes GLLO  


Medezeggenschapsraad (MR) Pieter Zeeman
 

Namens het personeel:

Naam Functie E-mail
Dhr. R.E.R.Haze Voorzitter r.haze@pontes.nl
Dhr. J.H.M.M.van de Wassenberg Secretaris j.van.de.wassenberg@pontes.nl
Dhr. J. Schreinemacher   j.schreinemacher@pontes.nl
Mw. J. Schwantje   j.schwantje@pontes.nl


Namens de ouders:

Naam
Mw. D. Smits
Mw. P. van der Zande


Namens de leerlingen:

Naam  
Amber van den Nieuwendijk                   
Judith Smaal